wtorek, 27 marca 2012

[Litwa] [Białoruś]: Jest nas ponad 1 milion - nie pokonacie nas!


17 marca ulicami Wilna przeszło kilka tysięcy Polaków (4-7 tysięcy, wg różnych źródeł), aby zaprotestować w ten sposób sprzeciw wobec projektu lituanizacji polskich dzieci przez państwo litewskie. Projekt taki Litwini uruchomili rok temu, wprowadzając ustawę o oświacie, która ma – wg planów litewskich – doprowadzić do likwidacji sieci polskich szkół na Litwie. Od 1939 r. - po anektowaniu Wileńszczyzny przez stalinowski ZSRR – szkoły te są główną ostoją polskiej świadomości narodowej na tym terenie. Ogromny tłum protestujących przypomniał nam wszystkim, że polskość na Wileńszczyźnie wciąż dzielnie trwa i walczy o swoje prawa. Tysiące młodych Wilniuków płci obojga, w szalikach z polskimi barwami narodowymi, z polskimi flagami i z polską mową na ustach to manifest determinacji, z jaką Wileńszczyzna walczy o swoje prawo do polskości. W tym wielotysięcznym tłumie kresowych Polaków można było poczuć coś bardzo szczególnego: jedność z Rodakami, których małą ojczyznę historia potraktowała tak okrutnie; radość przeplataną ze wzruszeniem, jakie wywołuje polszczyzna mówiona wileńskim dialektem; nadzieję mieszającą się z niepewnością o przyszłość ostatniego etnicznie polskiego regionu Kresów Wschodnich; dumę, że jesteśmy wśród ludzi, którzy chcą być wierni swojej tożsamości, choć oznacza to dla nich codzienną konfrontację z obcym państwem; wstyd, że polskie państwo toleruje depolonizację polskiej ziemi. Polskość Wileńszczyzny da się wyrazić w liczbach. Wileńszczyzna podzielona jest od 1939 r. na dwie części: jedną włączono do Litwy, drugą do Białorusi. Na terenie tej pierwszej żyje – oficjalnie - co najmniej 260 tysięcy Polaków. Na terenie drugiej - wg różnych szacunków – od 500 tysięcy do 1 mln 200 tysięcy. Oznacza to, że łącznie na Wileńszczyźnie – pomimo dwóch wieków depolonizacji – żyje nawet 1, 5 miliona Polaków, którzy co więcej w wielu regionach stanowią wciąż większość ludności. Liczba Polaków oraz ich autochtoniczny charakter pozwalają stwierdzić, że Wileńszczyzna wciąż jest polskim obszarem etnicznym. Walka w obronie jej polskiej tożsamości jest świętym prawem każdego Wilniuka oraz obowiązkiem każdego Polaka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz