wtorek, 30 marca 2010

Chrońcie kosowskich Serbów a nie okupantów

Dwa lata temu (marzec 2008 r.) polscy policjanci zostali cynicznie użyci jako mięso armatnie do stlumienia protestów kosowskich Serbów, jakie wybuchly w Kosowskiej Mitrowicy. Wykonali rozkaz za cenę 31 rannych wsród siebie:


Tymczasem 29 marca br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji odwiedził naszych policjantów na misji Unii Europejskiej EULEX w Kosowie. << Szef MSWiA i gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji spotkali się w Prisztinie i Mitrovicy z funkcjonariuszami z Polski, którzy wspierają wieloetniczne służby policyjne w tej części Bałkan. Minister Jerzy Miller był we włoskiej bazie KFOR (Kosovo Force - siły międzynarodowe pod auspicjami NATO) w Prisztinie, gdzie stacjonuje polski kontyngent policyjny. W Mitrovicy zobaczył jak pracują funkcjonariusze zabezpieczający budynek sądu, który w marcu 2008 roku po okupacji Serbów został odbity przez siły ONZ. Wtedy w zamieszkach zostało rannych około 100 osób, w tym 31 naszych policjantów. Polscy funkcjonariusze pomagają zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych częściach Kosowa, m.in. w Mitrovicy. Biorą udział w konwojowaniu osób zatrzymanych, niebezpiecznych przestępców, a także zabezpieczają przejścia graniczne. Policjanci z Polski ochraniają zakłady karne, areszty, obiekty sportowe oraz enklawy mniejszości narodowych i etnicznych. Zapewniają również bezpieczeństwo podczas rozpraw sądowych i przywracają porządek publiczny w czasie zamieszek i rozruchów. W skład polskiego kontyngentu policyjnego w Kosowie wchodzi 115 funkcjonariuszy z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz 7 ekspertów policyjnych (doradców lokalnej policji). Służba w jednostce specjalnej trwa 6 miesięcy, natomiast eksperci policyjni realizują swoje obowiązki w Kosowie przez 12 miesięcy. Obecnie na misji EULEX są policjanci z drugiej zmiany polskiego kontyngentu. 115 policjantów z jednostki, którzy wyjechali do Kosowa pod koniec listopada 2009 roku wróci do kraju na przełomie maja i czerwca tego roku. Eksperci policyjni będący na misji od listopada 2009 roku mają zakończyć służbę w listopadzie 2010 roku. Rekrutacja do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji prowadzona jest 2 razy w roku. O udział w misji mogą starać się policjanci z całego kraju. Przed wyjazdem odbywają szkolenie w Szkole Policji w Słupsku. Służbę w charakterze ekspertów w Kosowie pełnią funkcjonariusze, którzy ukończyli tzw. kurs ONZ, przygotowujący do misji poza granicami kraju. Misja EULEX Kosowo utworzona przez Radę Unii Europejskiej jest prowadzona od grudnia 2008 roku. W misji uczestniczy 3 tysiące policjantów, prawników, celników i prokuratorów z państw Unii Europejskiej oraz m.in. USA, Rosji, Kanady, Turcji. Wcześniej za tę część Bałkan od 1999 roku odpowiadała Tymczasowa Misja Administracyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK Kosowo.>>, informuje polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz