wtorek, 9 marca 2010

Baliści nie są nam braćmi

"W 1944 r. Polski Patrol Oficerski [...] odbył rozmowy z dowództwem [polskiej] brygady [czetnickiej] przekazując m. in. ustalenia [zawarte] z generałem Drażą Michajłowiczem, że Polacy [walczący w czetnickich szeregach] nie powinni uczestniczyć w walkach bratobójczych z jugosłowiańskimi komunistami. Nie było to łatwe w realizacji, wszak [komuniści] najczęściej występowali teraz niemal zawsze [razem] z Niemcami. Nie uznano natomiast za bratobójcze walki z bośniackimi SS-manami i z arneuckimi balistami.” Marian Błażejczyk, „Od Žagubici do Berlina”, Wydawnictwie Akademii Polonijnej w Częstochowie Educator, Warszawa-Częstochowa 2006.
Poniżej interesujący dokument na temat projektu sojuszu hitlerowskich Niemiec ze światem islamu, którego laboratorium doświadczalnym było w latach 1943-45... katolicko-islamskie Niezależne Państwo Chorwackie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz